Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-31

Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker två programstudenter inom Ekonomi/Marknadsföring med inriktning på beteendevetenskap/konsumtion.

I många städer har det på senare år byggts bostäder med attraktiva lägen. Det sker en inflyttning till centrum samtidigt som stormarknader, helt inriktade på priskonkurrens, etableras i utkanterna. Många inflyttade tillhör 40- och 50-talsgenerationen som är både köpstark, miljö- och kvalitetsmedveten och som söker upplevelser.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har undersökt värderingar och beteende hos konsumenter 55+ i Göteborg (CFK-rapport 2005:04).
I fokus står de krav och önskemål 55+ konsumenter har på framtidens livsmedelsutbud i relation till
1) matens roll för identitets- och relationsskapande
2) krav på produkter och tjänster
3) förhållningssätt till hälso- och miljöfrågor
4) förhållningssätt till butiksutbud

Kan en likande undersökning bland boende och arbetande i centrala Västerås ge stöd för etablering av en saluhall?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.