Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-11

Produktivitetsmått i en myndighet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Ge en bild av på vilket sätt Vägverket kan mäta produktivitet i sin verksamhet.

Bakgrund
Vägverket jobbar processorienterat och har sedan snart fyra år en modell för att öka kundorientering, helhetssyn och effektivitet i Vägverket. Verksamheten kan mätas utifrån flera dimensioner:
Resursmått som mäter resursegenskaper, resursanvändning eller resursförbrukning.
Processmått som mäter processens förmåga att nå planerat resultat.
Prestationsmått som mäter det omedelbara resultatet (både kvantitet och kvalitet) av en process eller åtgärd.
Produktivitetsmått som mäter förhållandet mellan prestation (alt. standard) och insats.

Arbetets innehåll
Att identifiera produktivitetsmått för Vägverkets verksamhet samt att definiera relevanta mätparametrar som möjliggör mätning av produktivitet inom någon eller några av Vägverkets verksamheter.

Metod
Litteraturstudier, benchmarking, databasanalyser, modell för att värdera nytta.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.