Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-07

System eller kultur, ett modernt ledningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Syfte
Ge bättre kunskap om hur Vägverkets ledningssystem har gått från en pärm i bokhyllan till ett intranät och en kultur.

Bakgrund
För några år sedan gick Vägverket från att ha en verksamhetshandbok i form av pärmar till att implementera ett ledningssystem som presenteras på det gemensamma intranätet plus en kultur för ständiga förbättringar.

Arbetets innehåll
Vi skulle vilja vet hur långt vi har kommit. Hur påverkar det medarbetarens möjlighet till stöd och styrning och hur fungerar det för cheferna? En jämförelse med en annan organisation lyfter så klart resultatet, men vi har inget färdigt förslag på organisation att jämföra med.

Metod
Dokumentgranskning, intervjuer, följt av en analys. Förslag till åtgärder för att Vägverket ska bli bättre.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.