Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Sanering av blandförorenad mark, desorptionsförsök av högförorenade jordar i labskala.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Som ett av regeringens miljömål återfinns saneringen av förorenade områden. I dagsläget genomförs sanering regelbundet på vanligt förekommande föroreningar, men fortfarande finns det många föroreningsbilder som är mer svårbehandlade. Bland dessa återfinns blandföroreningar, som innebär en blandning av organiska och oorganiska ämnen.

Projektet syftar till att studera desorptionen av blandföroreningar från jorden vid labskaleförsök. Problemmatrisen är en gammal träimpregneringsjord, med en blandning av PAHer och CCA (koppar, krom, arsenik). Försöken kommer att simulera jordtvätt och skaktest med olika tvättlösningar (tensider, komplexbildare) eller justering av andra parametrar (pH, temperatur, förhållande tvättvätska:jord, skaktid) kommer att genomföras.

Efter studentens önskemål kan ytterliggare moment såsom andra jordmatriser, metod-utveckling osv läggas till.

Studenten ska ha en bakgrund inom kemi, markvetenskap, miljövetenskap eller liknande. Studenten bör också ha tillgång till bil eftersom en stor del av det laborativa arbetet kommer att genomföras på SAKAB AB i Kvarntorp, ca 2 mil söder om Örebro.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.