Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Användning av ”treatment trains” vid saneringen av blandförorenad mark

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid MTM (Människa-Teknik-Miljö) bedrivs mångvetenskaplig miljöforskning och bland annat studeras efterbehandling av blandförorenad mark. Blandförorenad mark innehåller både organiska och oorganiska föreningar, vilket ofta innebär att marken är svår att sanera. De flesta tillgängliga saneringsmetoderna är relativt specifika för vissa förorenings- eller marktyper och effektiv rening är därför svår att åstadkomma. I detta projektet studeras i huvudsak två saneringstekniker, jordtvätt och biologisk behandling, där jordtvätt fysiskt skrubbar rent och storleksfraktionerar jorden medan biobehandling innebär mikrobiell nedbrytning av organiska substanser.

I detta projekt kommer fokus ligga på att studera effekten av ”treatment trains” alltså när flera olika saneringsmetoder används i serie. Först kommer jordtvättsförsök att genomföras med hjälp av pH-justering, tillsatskemikalier eller annat för att i möjligaste mån mobilisera metaller från jorden. Därefter kommer den behandlade jorden att genomgå biosanering medhjälp av tillgängliga och lämpliga metoder (se www.sakab.se) för att studera nedbrytningen av de organiska restföroreningarna.

Studenten ska ha en bakgrund inom kemi, markvetenskap, miljövetenskap eller dylikt. Studenten bör också ha tillgång till bil eftersom en stor del av det laborativa arbetet kommer att bedrivas på SAKAB AB i Kvarntorp ca 2 mil söder om Örebro. Dessutom genomförs den andra halvan av projektet på ”halvfart” eftersom biosaneringen tar lång tid och dessutom inte är speciellt arbetsintensiv, varför den totala tiden för projektet kan komma att överstiga 20 veckor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.