Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-18

IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
DC (Distribution Centre) och CDC (Customer Distribution Centre) Torsvik lagerhåller och distribuerar gods till IKEA-varuhus och kunder i framförallt Norden. Vi är ca 500 anställda varav ca 55 är tjänstemän.

Sedan i december 2004 bedriver vi ett projekt var syfte och mål är att sänka sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen. Målet är satt till den 31/8 2008 men projektgruppen avslutar sitt arbete den 31/8 2006. Vi ingår i Afa Försäkringsmetodstöd ”Bättre arbetsmiljö och hälsa”.

Syfte
Syftet med utvärderingen är att se vad projektet har åstadkommit under de 18 månader som projektgruppen varit tillsatt. Vad har gjorts, vilka effekter har detta haft på organisationen, vad kunde ha gjorts bättre samt vilka faktorer och farhågor ser vi i framtiden som kan påverka projektet negativt.

Uppgiftsbeskrivning
• Utvärdera olika aktiviteter som genomförts i samband med projektet
• Att ni sammanställer och analyserar resultatet Projektsammanställning samt redovisning till uppdragsgivaren.

Kravspecifikation
Vi söker två studenter som ska skriva sin uppsats om 10-20 poäng under hösten. Ni bör ha lämplig utbildning inom exempelvis beteendevetenskap eller hälsa/miljö. Utvärderingen kommer att ske på Torsviks industriområde söder om Jönköping. Vi vill att ni börjar så snart som möjligt och uppdraget ska vara helt klart den 30 november 2006.

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via IKEAs hemsida, under student - uppdrag och examensjobb. Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA. Sista ansökningsdag 2006-09-13


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.