Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-20

Konkurrent/Kund analys - Dill World AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dill World AB

Dill World AB: s uppdragsgivare är svenska och internationella större, tillväxtorienterade företag och andra organisationer som befinner sig i förändring, söker förändring eller utsätts för ett allt starkare förändringstryck. Många står inför strategiska vägval, vill stärka sin identitet, effektivitet och samtidigt bygga en hälsosam kultur.

Dill har under ett kvarts sekel hjälpt till att bygga starka och effektiva företag och organisationer – inifrån. Vi är managementkonsulter och specialister på att samordna företagets eller organisationens uppdrag med medarbetarnas vilja och resurser

Det handlar om att omsätta ledningens idéer och vilja till välriktade handlingar på alla nivåer för en ny verklighet.

Uppdrag

Konkurrent/Kund analys
Undersöka och analysera vilka våra största konkurrenter är, styrkor och svagheter etc. i syfte att öka kunskapen om Dills omvärld och viktiga åtgärder vi kan tänkas behöva vidta i framtiden.

Paralellt med detta arbete kommer ett annat examensarbete troligen att utföras inom Mätverktyg av ledningsgrupp. Samarbete med denna student/gruppen uppmuntras.

Att arbeta tillsammans med oss:

Vi söker studenter som är drivande och kreativa i sitt arbete och som uppskattar ”frihet under ansvar” istället för givna ramar. Våra uppdrag är komplexa och därför anser vi att det krävs ett stort intresse för ämnet och den verksamhet vi verkar inom.

Arbetet kräver också insikt och kunskap inom många områden, därför önskar vi en tvärvetenskaplig arbetsgrupp (gäller framför allt ”Mätverktyg ledningsgrupp”) då vi arbetar inom följande områden: Affären, Relationer och Kommunikation.

Dessa tre områden vet vi har en väsentlig påverkan på resultatet, då de mellanmänskliga relationerna påverkar vad och hur vi kommunicerar med varandra och där kommunikation skapar möjligheter och begränsningar för relationsbyggande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.