Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Uppföljning Ökad fysisk aktivitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun har i samarbete med Cirkus Cirkör genomfört/genomför utbildningar för personal i fritidshemmen/gårdarna i första hand. I höst kommer även förskolepersonal att få ta del av fortbildning. Satsningen startade VT 2005 och är avslutat juni 2007.

Utbildningssatsningen är en av delarna av vinterakrobatiksatsningen och passar bra in på barn- och utbildningsnämndens prioriterade folkhälsoområde Ökad fysisk aktivitet. Förhoppningen är att satsningen skall leda till ökad lust för fysisk aktivitet och ge pedagogerna nya verktyg i arbetet med barnen.

Frågeställningar:
* är det mer fysisk aktivitet planerad?
* vad har utvecklats?
* Upplevelsen hos barnen?
*hur arbetar man vidare ute?
m.m

Uppdraget är att följa lite av utbildningen under HT (som börjar vecka 43 och fram till jul), dokumentera, intervjua etc. Klart någon gång till sommaren 2007.

Om du vill veta mer om uppdraget tar du kontakt med projekt Student och arbetsliv som förmedlar vidare till uppdragsgivaren. Kontaktuppgifter finner du nedan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.