Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EnviCard är ett internet-/konsultföretag som tillsammans med TEKO industrierna utvecklar och säljer ett verktyg för webbaserad verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Verktyget hjälper våra kunder att bli ISO-certifierade. Våra kunder finns i dag mest inom textilindustrin men finns även inom andra branscher.

Verktyget Envicard är en webbapplikation där dynamiken i HTML-sidorna fås genom JSP (Java Server Pages). Informationen lagras i en relations-databas via ramverket Hibernate.

Applikationen körs på en linux-server med Tomcat (web-server med JSP funktionalitet), PostgreSQL (databasen som lagrar all information utom dokument).

Vi behöver hjälp med följande (en eller flera moduler):
1) Framtagande av modul för att ta fram dynamiska rapporter (där man kan välja fält ur databasen)
2) Framtagande av modul för rapport i XML
3) Framtagande av modul för hantering av lagstiftning
3) Se över användargränssnittet

Följande kompetenser erfordras:
* Stor erfarenhet av Java, JavaServlets och JSP
* Kunskap om SQL
* God kännedom om Linux
* God känsla för objektorientering och designmönster
* Noggrann och kvalitetsmedveten

Följande kompetens är önskvärd:
* Kunskap om Tomcat
* Kunskap om PostgreSQL
* Kunskap om Objekt-Relations mappningsramverket Hibernate
* Kunskap om Struts och MVC arkitektur
* Kunskap om UNIX Shellscript programmering

Det är positivt om det finns erfarenhet av CVS samt UNIX Shellscript programmering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.