Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-03

Organisationsanalys RFSU Göteborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker dig som i din utbildning inriktat dig på organisations-, arbetsmiljö- eller personalfrågor.

Riksförbundet för sexuell upplysning i Göteborg består i huvudsak av ideellt arbetande medlemmar och styrelse. Utöver dessa har lokalföreningen dock även två anställda som arbetar med administration, medlemsfrågor och samordning av informatörsverksamheten. Läs mer om RFSU på http://www.rfsu.se/

Att vara anställd i en organisation där även ens arbetsgivare är oavlönade skapar förstås en del särskilda problem. Under våren har vi arbetat ganska mycket med arbetsmiljöfrågor, men skulle nu behöva lite utifrån-perspektiv på hur vi kan arbeta vidare med dessa frågor.

Den övergripande frågan för uppsatsen/exjobbet blir därmed:
Hur kan organisation och situation för de anställda i RFSU Göteborg förbättras?

Detta problem kan sedan brytas ned i frågeställningar som:
- Hur ser arbetssituationen för de anställda ut idag? Positiva och negativa inslag?
- Hur skulle man kunna åtgärda dessa negativa inslag?
- Vilka hinder/begränsningar finns för att åtgärda dessa negativa inslag?
- Hur fungerar kommunikationen inom organisationen och hur skulle den kunna förbättras?
- Var går gränsen mellan ideellt och avlönat arbete?
- Hur och till vem kan arbetsuppgifter delegeras?

Dessa frågeställningar är dock bara förslag. Skulle du/ni ha andra förslag kan dessa diskuteras vidare i samrådan med oss och de anställda.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.