Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Produkt- och applikationsutveckling. Software design

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
CapFinder AB söker exjobbare som vill utföra sitt examensarbete hos oss.
Arbetet syftar till att designa och frambringa en mjukvara som hittar och bearbetar stora textmängder, samt därefter syntetiserar egna textsträngar. Applikationerna är i stort av semantisk art. Den färdiga mjukvaran kommer att användas i Bryssel av EU, varför det av sekretesskäl inte kan lämnas ut mer information på Exjobb-poolen.

Arbetet kommer att börja med en behovsinventering, vartefter en kravspecifikation skall utföras och designarbetet påbörjas. Målsättningen för studenten kommer att vara att försöka ta fram en prototyp eller komma med förslag/rekommendation på hur en prototyp bör se ut.
Arbetet kommer att utföras i team med både erfarna programmerare och yrkesfolk inom området språk/semantik. Mycket av studentens arbete kommer att grundas i de applikationer som finns inom open-source området.

CapFinder har bra erfarenheter av att tillgodose studentens akademiska krav och att samtidigt vara intressant, samt värdefullt/nyttigt för företaget. Som person kan du arbeta självständigt likväl som i team. Din ambitionsnivå bör vara hög för att du skall få möjlighet att utföra exjobbet hos oss.

Nyckelord

Information extraction
Produktutveckling
Språk/text/semantik
SQL/MySQL
Java
Open Source
Design/användarvänlighet/GUI


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.