Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-06

Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Aldrig har den offentliga sektorn stått inför så stora utmaningar som idag. Krav på ökad effektivitet, det demografiska hotet, medborgarnas förväntningar på information och ökad digitalisering, ökade krav på flexibilitet och mer processorienterade verksamhetsstrukturer; Allt detta ställer krav på utveckling av verksamheten i den offentliga sektorn, på lokal, regional och nationell nivå. Och inte minst gäller det IT-utvecklingen, IT-lösningar som utnyttjar stordriftsfördelar men som samtidigt möjliggör integration, tillhandahållandet av eTjänster och en modern eFörvaltning.

Kerfi AB är en av Sveriges största leverantörer av IT-lösningar för svensk offentlig sektor. Vi tillhandahåller resurser och kompetenser för verksamhetsutveckling, BPM (Business Process Managment), elektronisk ärende- och dokumenthantering, IT-drift, portaler och integration.

Vi söker nu studenter som är intresserade av att hjälpa oss i vår marknadsprocess genom att genomföra ett examensarbete, riktad mot myndigheter och kommuner, där examensarbetet ger svar på exempelvis följande frågeställningar;

Vilket genomslag har IT-outsourcing fått inom svensk offentlig sektor? Vilka är drivkrafterna, vilka är hindren, i hur stor omfattning ser man IT-outsourcing som en tjänst ?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.