Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Branschundersökning kring informationssäkerhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsbeskrivning
Examensjobbet består av en branschspecifik undersökning och analys av hur företag inom regionen (Östergötland) arbetar med informationssäkerhet i sina organisationer. Problemformuleringen är för närvarande inriktad kring följande frågeställningar (diskussionsutkast):

o Hur ser branschens inställning ut till informationssäkerhet?
o Hur arbetar de enskilda företagen med informationssäkerhet idag?
o Finns det erfarenhet av arbete med LIS-standarden? (Ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 177 99)

o Hur ser kunskapsnivån ut inom företagen när det gäller informationssäkerhet?
o Finns det särskilda behov (idag och i morgon) inom branschen när det gäller informationshantering?
o Finns det förutsättningar att skapa en branschspecifik ”best practice”, utifrån LIS 177 99?


Uppdraget (10 p) bör inledas under hösten och avslutas senast januari 2007.
Företaget
Secure State AB är ett konsultföretag med kontor i Norrköping Science Park (som tidigare hette Pronova Science Park). Företagets affärsidé är att hjälpa beslutsfattare att hantera informationssäkerhetsfrågor på ett strukturerat sätt.

Företagets specialistområde är informations- och IT-säkerhet där företaget har lång erfarenhet av att hantera informationssäkerhetsfrågor i en rad olika branscher med mycket höga säkerhetskrav, t ex försvarssektorn, bank- och finans samt hälso- och sjukvården.
Utbildningsprofil
Studenten skall ha utbildning inom informatik/data och informationssäkerhet och intresse kring ämnesområdet (tekniskt, ekonomiskt eller organisatoriskt perspektiv). Kunskap och erfarenhet av marknadsundersökningar och statistik är ett plus. God analysförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är ett absolut krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.