Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-28

Energiplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Falköpings kommun har ca 31 000 invånare. Läs mer på http://www.falkoping.se/ . Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens miljöstrategiska arbete samt tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, djurskydd och livsmedel.

I Falköpings kommun pågår just nu ett arbete med att uppdatera kommunens energiplan. Examensarbetet innebär att göra en fördjupad analys av hushållens energisystem inom Falköpings kommun. Uppdelning ska göras utifrån de olika energislagen och var de är lokaliserade inom kommunens yta. Uppgiften innebär också att ta fram förslag på alternativa energisystem för hushållen som idag, ur miljösynpunkt, inte har hållbara lösningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.