Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Timarco driver ett antal internetbutiker. Företaget är marknadsledande och har exklusiv rätt till internetförsäljning för ett flertal av de varumärken man marknadsför.
Försäljning sker på ett antal språk och i olika valutor.
Idag hanteras försäljning genom egenutvecklad ”butiksmotor” skriven i C#/ASP.NET 2.0 Bakomliggande system för orderhantering, kampanjer, artiklar är skrivet i C# och hanterar orderflödet samt export till ett äldre backofficesystem, (skrivet i C/Clipper). MS SQL server används som databas.

Avsikten är att ersätta det bakomliggande äldre systemet för hantering av order, följesedlar, fakturor, kassahantering samt lager med inleveranser från leverantörer.

Modulerna ska företrädesvis utvecklas i C# samt utnyttja befintliga tabeller med tillägg för eventuellt nya behov.
Stor vikt lägges på att systemet ska vara enkelt och användarvänligt. Det är nödvändigt att snabbt kunna processa ett antal mindre order. Väl dokumenterad kod är ett måste. Kort och gott ska det, för uppgiften, bästa systemet tas fram och driftsättas.Butikerna finns bland annat under:

timarco.se
sloggi.se
sloggi.no
mfl


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.