Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Examensarbeten vid Virtutech

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
effektivt sätt är viktigt för att inte grafikkortet ska bli en flaskhals i vissa typer av applikationer. Målet med exjobbet är att hitta sådana algoritmer. Det är också intressant att hitta effektiva metoder för simulering av 3D-transformer i hårdvara samt ljussättning och mikroprogrammmerade vertex/pixel-skuggningar.
- Super Mtools
Att överföra filer mellan simulerade maskiner och riktiga system är för närvarande inte så användarvänligt. Projektets mål är att skapa ett verktyg som liknar verktyget Mtools, som används för att komma åt MS-DOS-diskar från Linux. Mtools hanterar förutom riktiga device (hårddiskar, diskettstationer, etc) även filer som innnehåller en image av en disk. Verktyget ska kunna utföra meningsfulla operationer för alla vanliga filformat (tex ext2, ext3, fat, ntfs, ufs). Det ska även kunna hantera både råa images och filer i det komprimerade formatet CRAFF.
- Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator
Devicemodeller är grundläggande komponenter i en systemnivåsimulator som Simics. Det är dock svårt att skriva sådana modeller, dokumentationen är ofta dålig och ingen hjälp ges om hur devicet faktiskt används. Exjobbet har två mål: (i) att kunna kommunicera med hårdvara istället för en devicemodell och (ii) att kunna jämföra en devicemodell med hårdvara. Planen är skriva en kärnmodul till Linux som tillåter Simics att kommunicera med ett riktigt device. Simulatorn accessar sedan hårdvara och devicemodellen parallellt och jämför att båda beter sig likadant. En teoretisk svårighet med metoden är att modellen kan ha flera olika korrekta beteende och man vill välja det som matchar hårdvarans.
- Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö
För applikationsutvecklare är det intressant att kunna testa sin applikation på alla de plattformar som utvecklaren avser att stödja. Ofta är det svårt för utvecklaren att ha alla plattformarna tillgängliga för test. Eftersom Simics virtualiserar hårdvaran, gör simulatorn det lätt att från en checkpoint snabbt ladda upp en färdigbootad maskin. Målet för detta exjobb är att bygga ett ramverk för att på ett effektivt sätt kunna testa en programvara på ett stort antal olika operativsystem med hjälp av checkpoints. Intressanta aspekter att fördjupa sig i är hur man kan variera testinput och det simulerade systemets beteende och konfiguration för att stressa programvaran under test samt att testa distribuerade applikationer.
- Identifiering av oskyddade datastrukturer
Multitrådade program kräver lås för att skydda delade datastrukturer från samtidiga accesser av flera trådar. Delade datastrukturer kan annars lätt skrivas sönder om flera trådar tillåts att samtidigt skriva till datastrukturen. Komplexa programvaror med många delade datastrukturer kräver systematiskt arbete för att säkerställa att ingen datastruktur är oskyddad från samtida access. Målet med exjobbet är att utveckla en strategi samt tillhörande programvara för att underlätta arbetet med att lokalisera oskyddade datastrukturer i större, multitrådade programvaror och os-kärnor. Den bärande idén är att övervaka läsningar och skrivningar till minnesområden som används av flera trådar. Dessa uppgifter samkörs med uppgifter om vilka lås som är tagna vid en viss minnesaccess. Därifrån kan slutsatser om förbjudna minnesaccesser dras.

Mer information finns på http://www.virtutech.com/about/careers/masters-thesis.html.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.