Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-25

Post-transcriptional gene silencing - RNAi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete i Stockholm under hösten 2006/ våren 2007 (20p). Student kan börja omgående.

RNA interference (RNAi) är en process där dubbelsträngat RNA (ex siRNA) introduceras till celler med målet att hämma uttryck av specifika gener.
siRNA-teknologin har visat sig vara en användbar metod för genfunktionsanalyser och läkemedelsforskning.

Vi forskar på siRNA-specificitet och det aktuella projektet innebär arbete med bl a celltransfektioner, plasmidkonstruktion, fluorescensmätningar och Real-time PCR.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK, KI) i Stockholm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.