Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Early Warning Signals

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete lämpligt för civilekonomer alternativt industriella ekonomer.

Uppgift:

Atlas Copco Secoroc är verksam inom två globala marknader nämligen Mining och Construction. Bägge områdena är cykliska med stora variationer i volym vilket har en avgörande betydelse för planering och åtgärder. Traditionellt har företaget endast reagerat på faktiska förändringar vilket normalt sett är för sent för kapacitetshöjande eller sänkande åtgärder pga långa ledtider och då fram för allt i produktion. Uppdraget skulle innebära en historisk analys av företagets och marknadernas utveckling för att bedöma framtiden och ta fram ett antal Early Warning Signals. Mer konkret att t ex ställa försäljningsutvecklingen i relation till metallpriser, räntenivåer, borrigsförsäljning, konstruktionsprojekt m.m. för att se om det föreligger några relevanta relationer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.