Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den Svenska bredbandsutmanaren Ownit Broadband AB har som primär uppgift är att sälja sk triple play
(Internetaccess, TV, telefoni och ibland även fastighetsnät då dessa saknas ) via fiber-LAN.Vi är idag prisledande och jobbar därför med att hålla våra kostnader nere. Av denna anledning jobbar vi inte med traditionell marknadsföring via TV, tidningar, radio etc. Vår främsta uppgift är att finna mer effektiva vägar till kunden. Sedan företaget startades har vi etableratoss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund & Helsingborg och har idag cirka 25 000 anslutna hushåll.

Vi söker examensarbetare som hjälper oss med:
-Kartläggning och utvärdering av delmarknadspotential (upp till 4 nya
geografiska delmarknader)- Satsa eller låta bli?

-Affärsutveckling på befintlig kundstock (skulle kunna vara att vi
exempelvis säljer virusskydd m.m.)

-Mediastrategi (elektronisk distribution av pressreleaser till utvalt
intressesegment) (för ökandet av consumer awareness eller top of
mind utan att spendera pengar på mediareklam)

-Utvärdering av effektiviteten av elektronisk distribution av
säljandematerial Inkluderat datainsamling

-Skapandet av modulstruktur för offerter- och avtalsbyggnad (syftar
till att minska produktionstiden för en offert utan att för den
skullen påverka innehåll)

Känner du att Ownit kan vara en stor utmaning för dig så ser vi gärna
att du kan starta redan i höst och att du avser att bo och verka
Stockholm med närområde. Färdigt arbete kan generera jobb även om det
inte finns en garanti för detta. Du väljer hur du lämnar ditt svar,
kreativitet uppskattas.

www.ownit.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.