Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-20

Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
onscentrum samt rent linjära förflyttningar (translationer) utan någon rotation av stolen/kroppen. Konstruktionen har testats med hjälp av simuleringar i CAD-program och även i praktiken med en stegmotorstyrd modell. Stolen drivs genom remdrift av två synkroniserade motorer. Motorerna måste ha en mjuk gång från stillastående och i hela arbetsområdet och måste kunna köras synkroniserat med varandra. Därför valdes servomotorer (Baldor BSM90C-2150AA) som drivs av var sitt drivsteg med en trefasmatad förstärkare (Metronix ARS 2305). Drivstegen är kopplade till en gemensam styrbox (Baldor NextMove ESB NSB002-501). Baldor har som förslag att styrboxen programmeras via MINT®. För mer information om utrustningen och styrningen gå till hemidan för respektive företag:
http://www.baldor.co.uk/products/motioncontrol/nmesb.asp

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som examensarbetare hos oss vid Bernadotte laboratorierna på Karolinska Institutet blir att bygga styrsystemet (PC mjukvaran) som kommunicerar med styrboxen, testköra utrustningen och kalibrera/trimma rörelsemomentet. Vi ser helst att gränssnittet för oss (som inte är tekniker) är enkelt att jobba i (exempelvis MS Excel). Vi vill inför en testserie kunna specificera ett körschema med olika rörelsemoment som ska vara densamma oavsett om testpersonerna väger olika mycket eller om de är olika långa. Av denna anledning krävs en kontinuerlig feedback och korrektion av motorernas drift, annars kommer stimuleringen av balansorganet att bero på kroppsbyggnad. Typer av parametrar som vi är intresserade av att styra kan vara rotationsamplituden på stolen, linjärförflyttningen i m, accelerationskraften på huvudet etc. Därtill ska samma rörelsemoment kunna sparas för att upprepas vid ett senare tillfälle på samma eller olika personer.

Utrustningen ska köras i kombination med ett ögonmotoriksystem som även tar hand om stolens positionsangivelser över tid. Därför behövs någon typ av ut-data som kan tas omhand av ett externt system. Systemen ska kunna startas synkroniserat varför även detta ska tas med i arbetet.

Intresserad?
Tycker du att detta examensarbete verkar intressant? Har du några frågor innan du kan bestämma dig så hör gärna av dig till Tony Pansell.

e-mail: [email protected] (lite si och så med e-mail, har inget internet hemma för tillfället och är pappa-ledig på 80%, i oktober blir det bättre med internetuppkoppling. Jag kollar mailen minst en gång i veckan på labb).
Arb.tel: 08-6723663
mob.tel: 070-4495619 ring gärna eller SMSa.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.