Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tekniska förvaltningen, Örebro kommun bygger för närvarande ut ett antal Återvinningscentraler(ÅVC). Syftet är att ÅVC;er skall ersätta tidigare system, då kommunen hämtade grovavfall i bostadsområdena, två gånger per år. Under hösten 2006 invigs i Hovsta den 5 ÅVC;en av 7 planerade. Ett par av ÅVC;erna har nu varit i drift under ett par år och behovet av en utvärdering av systemet föreligger. Utvärdering bör grunda sig på kvalitet och ekonomi. Hur uppfattar abonnenterna den service som systemet med ÅVC innebär? Vad är kostnaden för systemet?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.