Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-26

Inlärningskurva för deltagare på topprepsklätterkurser inomhus över ett kontra två tillfällen.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget är att undersöka skillnaden i kvalitét på utbildning för deltagare som går en kurs om 2h kontra elever som går en kurs på totalt 4h över 2 tillfällen. Hur mycket kan deltagaren när de de första gångerna klättrar utan uppsikt av instruktör och hur många eller få misstag gör de? Det är viktigt att utröna om det finns en skillnad på kunskapsnivån? Har säkringsförfarandet blivit automatiserat? Kan de knyta in sig med åttaknuten? Gör de kamratkontroll. Ett mätinstrument kan vara att kontrollera hur väl de klarar sig på uppklättringsprovet efter dessa båda varianter på utbildningar.

Uppdraget önskas från Svenska Klätterförbundet

Utbildningsprofil kan vara student i pedagogik

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.