Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-03-20

Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är reklamföretag annorlunda i hur de gör reklam för sin verksamhet, jämfört med andra branscher? Är det en dubbelbottnad utmaning – att göra reklam för att man är proffs på reklam?

Omfattning:

10p för 2 ekonomer med intresse för marknadsföring

Bakgrund:

MF Bild och Stigges reklam är två småföretag i Järvsö som arbetar i tandem. MF Bild arbetar med AD, design, lay-out, etc. och Stigges producerar reklamartiklar, bildekaler, skyltar, etc. Man arbetar mycket med reklamdekaler för fordon, men har även andra produkter.

Frågan man ställer sig är hur det lilla företaget med sina begränsade resurser använda sin inneboende kreativitet når ut på reklammaknaden, med sina reklamprodukter – på ett nytt, kreativt och slagkraftigt sätt?

Uppdragsbeskrivning:

Hur marknadsför marknadsförare sig – finns det likheter eller skillnader i hur andra företag marknadsför sig, jämfört t.ex. med ett typiskt reklamföretag? Ställer marknaden högre krav på reklamföretagen på hur man profilerar sig, eller är bilden likartad oavsett bransch? Vad gör reklammakare, som andra inte gör? Vad är lika?

Ni ska göra en jämförande studie av reklambranschen (i de segment uppdragsgivaren verkar), utifrån ovanstående frågeställningar och egna frågor för att karlägga mönster och trender; Vad är typiskt? Vad är annorlunda? Vad är unikt och framträdande? Basen för studien är likartade reklamföretags profil och utformning av hemsidor på Internet.

Utifrån er jämförande studie ska ni föreslå hur uppdragsgivaren kan kommunicera mera effektivt på marknaden via Internet. Företaget idag har inget direkt samlat grepp om produktutbud och marknadsbearbetning, varför ett förslag till produktsegmentering, profilering och en plan för att utveckla marknadsbearbetningen via Internet lämpligen ingår i ert arbete.

För mer information kontakta:
Stig-Göran Larsson, tel. 0651-415 60, 070-224 59 39
[email protected]

www.stiggesreklam.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.