Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-14

Design och utvärdering av MMI-prototyp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Bofors Dynamics arbetar med utveckling och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Verksamheten omfattar militära robot- och pansarvärnssystem. Sensorer som bygger på tekniker som radar, IR, laser etc. ingår i våra vapensystem. Saab Bofors Dynamics har en lång historik med många exportframgångar, och exportmarknaden får en växande betydelse framöver. Internationellt positionerar vi oss i flera viktiga europeiska samarbetsprogram på robotområdet.

Hos Saab Bofors Dynamics i Karlskoga arbetar vi för närvarande på med att utveckla utrustning till ett vapensystem. I samband med detta arbete ska en prototyp tas fram för att utvärdera operatörens interaktion med systemet. Prototypen kommer att bestå av både av hård- och mjukvara, vilket innebär att både reglage och ett grafiskt användargränssnitt måste designas och utvärderas.

Preliminära arbetsuppgifter:
1. Designa ett preliminärt förslag på grafiskt användargränssnitt som kan användas för vidare utvärdering.
2. Genomgång och utvärdering av interaktionsmetoder, samt val och placering av eventuella reglage.
3. Genomför utvärdering med en användargrupp.
4. Analys av resultat och förslag på förbättringar.
5. Genomför ännu en utvärdering med användargruppen.
6. Dokumentation och rapportskrivning.

Kvalifikationer
Examensarbetet kan utföras av 1-2 personer med kognitionsvetenskaplig bakgrund eller motsvarande

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.