Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-10

Energieffektivisering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Industrigalv i Borås AB (se http://www.industrigalv.se ) erbjuder legoytbehandling med huvudinriktning på elförzinkning i små och medelstora produktionsserier till den inhemska marknaden.

I uppgiften ingår att kartlägga och analysera energianvändningen på företaget. En genomgång av anläggningen samt analys av värmeflöden ska göras. Slutligen ska förslag på åtgärder som leder till energieffektivisering tas fram.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.