Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-08

Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Entreprenören Lars Liljeryd (grundaren till det omtalade Coding Technologies AB) har startat upp ett nytt företag; Diabetes Tools Sweden AB (DTS). DTS forskar och utvecklar algoritmer, datormodeller och produkter inom det medicinska området, främst inom diabetesområdet. Företaget avser att distribuera unika och kostnadseffektiva produkter globalt i form av programvaror.

DTS består idag av nio personer (varav en professor, en doktor och fem civilingenjörer). Av DTS’ nuvarande civilingenjörer gjorde tre sina exjobb under 2004 på KTH-S3 för DTS’ räkning.

DTS söker nu en exjobbare som är duktig på signalbehandling och även innehar god kunskap inom reglerteknik. Uppgiften består i att forska och vidareutveckla våra algoritmer och vår teknik inom insulindosering för typ 1-diabetiker, baserat på tidsserieanalys av blodglukos, insulin, födointag och våra unika idéer inom området.

Meriterande:
1. Nyfikenhet och god kunskap inom signalbehandling och medicinska området
2. God erfarenhet och kunskap i Matlab
3. Erfarenhet av programmering i C och C#
4. Om du själv har typ 1-diabetes

I det fall vi fattar tycke för varandra erbjuds möjlighet till anställning hos DTS som forskningsingenjör. Arbetet kommer i så fall att innefatta F&U tillsammans med våra experter bl.a. inom matematisk modellering av glukos och insulinmetabolismen mm. Exjobbet utförs hos företaget i Stockholm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.