Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-17

Systemutvecklare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lykta Affärsutveckling driver ett nätverk för entreprenörer.

Exjobbet går ut på att modellera och utveckla en prototyp till ett community åt medlemmarna i nätverket. Communityt är en webbapplikation bestående av databas, logiskt mellanlager och användargränssnitt. Du väljer själv vilken teknik som är mest lämplig att använda. Tekniker som vi har jobbat med hittills är asp, asp.net och C#, SQL och MYSQL. Tidigare har vi även använt Flash, Actionscript och en del Javascript. Fokus i exjobbet ligger på utveckling av databasmodell och logiskt mellanlager.

Lyktas syfte med exjobbet är att du efter genomfört exjobb ska jobba vidare som heltidsanställd med ansvar för förvaltning och utveckling av communityt.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.