Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-23

Lärarhandledning i Miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Östersunds kommun, samhällsbyggnadskontoret, avdelning för
Miljö och Hälsas verksamhet är inriktad på information, rådgivning, planering, tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelshygien och djurskydd. Avdelningen jobbar också med naturvårdsfrågor och har samordningsansvaret för Agenda 21-arbetet i
kommunen.

Uppgift:
Skapa en lärarhandledning för kommunens miljöbokslut i syfte att öka i kunskaper om miljötillståndet i kommunen. Handledningen kan begränsas till vissa miljömål eller eventuellt till kommunens inriktningsmål för miljö. Handledningen är tänkt att utformas för låg- och mellanstadieelever, men även andra nivåer kan diskuteras. Den slutgiltiga avgränsningen görs i samråd med ansvarig på Östersunds kommun.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.