Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Analys av motorprincip

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jag har under många år arbetat fram ett förslag på en ny motorprincip som närmare förklaras på hemsidan www.aucon.se. Kompressionen sker gemensamt i en kompressor, kylare och expander. Det torde ge en gynnsammare miljöpåverkan genom lägre bränsleförbrukning och lägre skadliga utsläpp.

Jag önskar få en analys av fördelar och nackdelar med förslaget, för att kunna gå vidare eller avveckla fortsatt arbete. I första hand bör en principiell termodynamisk konceptanalys göras utan att vara bunden till speciella typer av kompressorer och expandrar. Utifrån ett positivt resultat kan nästa steg tas, där auconmotorns konstruktion analyseras. Man bör då ta hänsyn till förbränningsrummets form, mekaniken, friktionen, tätningarna, gasväxlingen, termiska belastningar och emissioner.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.