Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning
Utepedagogik AB Sverige startades 2003 av Joel Fänge och har fördubblat sin omsättning varje år. I och med detta har också vår administration ökat, speciellt i kontakten och handläggningen med de ca 600 kunder vi hade verksamhetsåret 2006. Företagets säte finns i Stockholm med kontor vid St: Eriksplan. Företaget har idag en heltidsanställd samt ca 40 projektanställda under sommarverksamheten. Företaget bedriver kolloverksamhet under sommartid på tre olika gårdar i Sverige. Vässarö kollogård ligger i Stockholms norra skärgård, Stensund Kollogård ligger i Trosa och Rävhagens kollogård ligger utanför Visby på Gotland. På anläggningarna bedrivs totalt sex stycken kollon varav tre är äventyrskollo och de andra är teater, paddling och seglingskollo. Inför sommaren 2007 har företaget kapacitet att ta emot ca 700 barn.

Ditt uppdrag
Tack vare vår expansion ser vi nu att vi är i stort behov av att utveckla vår hemsida, inte bara i kontakten med våra kunder utan också i kontakten och kommunikationen med våra anställda.

Mer konkret innebär detta att:

• En helt nya standar/struktur på hemsidan.
• En databas som kan andvändas både i kontakten med kunder och anställda.
• En databas för rekrytering.
• En databas för registrering och hantering av våra ca 600 kunder.
• Ett forum för våra kunder.
• Ett arbetsforum/plats för våra anställda.

Sen är du givetvis välkommen med egna intiviativ och idéer för att utveckla vår verksamhet.

Företagets personalpolicy
Utepedagogiks främsta tillgång är medarbetarna och deras kompetens. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativrikedom och flexibilitet. Ledarskapet ska bedrivas i dialog med medarbetarna och uppmuntra delaktighet och samverkan. Utbildning och utveckling är viktiga hörnstenar i Utepedagogiks personalpolicy och vi arbetar långsiktigt med att vidareutbilda personal och rekryterar även praktikanter. Utepedagogik strävar efter att ha en bred personalstyrka som har erfarenheter från många olika branscher såsom sjukvården, militären, skolan och teatern. Genom att rekrytera personal med olika bakgrund breddas och utvecklas företaget positivt. Utepedagogik tror på att arbeta med kolloledare som har en dokumenterad studie och arbetslivserfarenhet av barn och ungdomar inom olika områden.
Utepedagogiks mål är att anställa pedagogisk utbildad alternativt kompetent och erfaren personal. För att uppnå detta mål satsar Utepedagogik på att ha en professionell rekryteringsprocess med flera delmoment som företaget nu vill ha hjälp med att utföra, utvärdera och utveckla.

Företagets pedagogiska idé
Utepedagogik lägger stor vikt vid att barnen ska få möjlighet att vistas och utvecklas i en trygg, kvalitativ och stimulerande miljö. Verksamheten ska drivas av utbildad personal med en bred kompetens som utgör goda förebilder. Utepedagogik strävar efter att vara en motpol till dagens samhälle där allt fler färdigproducerade lösningar sprids via TV och massmedia och som hämmar barnens kreativitet och inlärningsförmåga. Genom att låta barnen använda alla sinnen i olika aktiviteter skapas kreativa lösningar och ökar barnens förståelse. Massmedia och TV sprider idag även ut tydliga könsroller som Utepedagogik vill motverka. Genom att ständigt diskutera och problematisera ämnen som sexualitet, manligt och kvinnligt hoppas de kunna ge barnen ett annat synsätt än vad media sänder ut. Utepedagogik lägger även stor vikt vid avkoppling och avstressande aktiviteter, något som de anser att barnens samhälle idag saknar.

Om ni finner detta intressant så är ni välkommen att höra av er till

Joel Fänge

Utepedagogik Sverige AB
Vulcanusgatan 15
113 21 Stockholm
Mobil: 0739-60 22 42
Tel: 08-652 52 92
e-mail [email protected]
Internet www.utepedagogik.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.