Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-21

Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Företag och verksamheters informationssäkerhetsnivå är en het fråga för IT-management och ledningsgrupper världen över. Vid avdelningen för industriella informations- och styrsystem har nyligen en övergripande metod för värdering av säkerhetsnivån i informationssystem tagits fram. Denna ger top-level management ett optimalt beslutsunderlag där även osäkerheter i utvärderingarna beaktas. Metoden, kallad EISAM (Enterprise Information Security Assessment Method), har utarbetats i tät samverkan med Vattenfalls koncernfunktion för informationssäkerhet. EISAM bygger på en databas som innehåller ett flertal olika standarder relaterade till säkerhet i informationssystem. Med databasen som grund sker datainsamling och data aggregeras till en övergripande nivå på informationssäkerheten vilken tar hänsyn till såväl organisatoriska som tekniska aspekter.

Examensarbetet
Målet med examensarbetet är att ta fram ett användbart verktygsstöd för datainsamling och aggregering av resultaten till en övergripande nivå. Detta sker baserat på en vidare-utvecklad version av EISAM. Syftet är att förbättra dagens verktygsstöd så att detta blir direkt tillämpbar och mer tillgänglig för företag i deras arbete med att utvärdera informationssäkerhet.

Examensarbetet omfattar följande fyra huvudmoment:
• Litteraturstudier
• Utveckling av verktygsstöd
• Verifiering av verktygsstöd ute på ett företag
• Rapportering och dokumentation

Vi söker till detta projekt två stycken intresserade teknologer. Lämpliga sökande är teknologer från D, E, F, och IT. Teknologer från andra lärosäten än KTH får ansöka. Dokumenterad erfarenhet och intresse av Java programmering och XP är meriterande. Ansökande skickar CV, personligt brev och betygsutdrag elektroniskt till Erik Johansson på avdelningen för Industriella informations- och styrsystem, KTH senast 13 oktober 2006. Examensarbetet utförs i Stockholm, omfattar 20 poäng och beräknas att starta i slutet av oktober 2006.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.