Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-08

Solcellsutveckling i Sverige

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekosol System AB har verkat i Sverige under ca 2 år. Vi har lanserat ett koncept som blivit mycket uppmärksammat i media. Anledningen är att vi har löst lagringsproblemet vid småskalig elproduktion, genom buffring på elnätet och elhandel.

Så här långt har vi inte ställt några krav på småhustillverkarna, men inser att de genom hårdare krav från regeringen måste ställa om sina produktionslinjer i husfabrikerna för att kunna uppnå de nya energimålen. Därför vill vi se på möjligheterna att hitta en hustillverkare som kan ta fram ett energieffektivt prefabhus, och där man tillför en viss mängd solel från taket, vilket innebär att huset totalt sett närmar sig en förbrukning mot 0 kr.

Genom att bygga mer energieffektivt, använda rätt värmesystem i huset och därefter tillföra förnybar el i form av solel, uppnår vi ett hus som kommer stå som förebild för nyproduktion.

Några frågeställningar kan vara;
Hur ser småhustilverkarnas produktions maskiner ut, dvs hur automatiserat är det och vad krävs för att ändra dessa?

Vilket energisystem ska huset ha för att vara en vinnare på lång sikt,
eller är det rätta ett Hans Ek hus Passivhus?

Vilka energivärden kan uppnås på husets klimatskal?

Hur stor solcellsanläggning behövs?

Vad blir merkostnaden för att bygga ett sådant hus?

Vad tycker kunderna (husköparen) om en ev merkostnad?

Alla eller delar av dessa frågeställningar skulle vi vilja ha hjälp med att få fram. Vi kan se olika infallsvinklar. Antingen utbildar du dig till arkitekt, eller så kommer du från energisidan, eller så studerar du klimatpåverkan. Ämnet är stort och går att vinkla på många sätt.
Efter genomförd studie vill vi även att du medverkar när vi väl bygger huset på riktigt i ett område nära Göteborg.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.