Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-04

Utredning av undervattensbastu

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nordic Marine Sauna AB konstruerar, marknadsför och säljer vedeldade flytande bastur samt däri ingående och angränsande produkter och tjänster.
Företaget grundades 2005 av en civilingenjör, en arkitekt och en seglare.
Sedan starten har företaget sålt ett stort antal marinbastur och även flytande spaanläggningar och fjällbastur. Våra produkter karaktäriseras av snygg design, högsta kvalitet och en genomtänkt konstruktion. Företaget har sitt säte på Tranholmen i Stockholms innerskärgård. För mer information, se www.nordicmarinesauna.com

Företaget har som avsikt att öppna ett nytt spännande affärsområde genom att bilda dotterbolaget Nordic Submarine Sauna AB som designar och konstruerar undervattensbastur. Produkten är mycket tekniskt avancerad och kommer sannolikt att finna sin marknad i tropiska vatten med god sikt.
Vårt första kommersiella mål kommer att vara Qatar och Förenade Arabemiraten.

Med tanke på undervattensbastuns tekniska komplexitet utlyser vi nu ett examensarbete för två drivna, kreativa och seriösa teknologer som vill vara med och ta fram en helt ny innovation på världsmarknaden.

Examensarbetet:

Fas 1 (c:a 5 veckor): Ta fram och utvärdera olika undervattensbastukoncept (fritt flytande, svävande men förankrad i botten, bottenstående, ingång från land/ytan, etc.)

Fas 2 (c:a 10 veckor):Analysera några tekniska aspekter för det koncept vi väljer att gå vidare med. Det kan handla om hållfasthet, ventilation, isolering, balans, elektricitet, isbeständighet, korrosionsbeständighet, brandsäkerhet, materialval, hantering av vattentryck, transport och förankring, undervattensbelysning, etc. Även kolla upp lagar och regleringar som påverkar utformning och möjlighet att kommersialisera produkten.

Fas 3 (c:a 5 veckor): Identifiera underleverantörer, tillverkningsmetodik, göra en skalenlig modell, ansöka om eventuella patent, eventuellt medverka i bolagsbildning. Rapportskrivning

Exjobbet kommer att göras i nära samarbete med personer från Nordic Marine Sauna AB.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.