Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-20

Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Järnvägshotellet i Ljusdal har drivits i 14 år med samma koncept i en K-märkt byggnad. Grundfrågan i examensarbetet är ”förnyelse” av en restaurang i en traditionell förpackning – att ge impulser och idéer till utveckling av verksamheten. Detta kan attackeras på olika sätt – t.ex. ur ett marknadsperspektiv och/eller ett designperspektiv

Bakgrund:
Järnvägshotellet i Ljusdal har drivits i 14 år med samma koncept i en K-märkt byggnad. Frågeställningen och utmaningen i arbetet är ”förnyelse” – rätt eller fel? Vi behöver en kreativ betraktelse av hot och möjligheter. Vad kan man göra med lokalen? Vad kan man göra med själva konceptet – bevara och utveckla, eller byta och förnya totalt? Vad är ”rätt” att göra?

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget kan lösas på olika sätt och därför finns utrymme för ett eller flera kreativa examensarbeten:
1. ”Marknadsansatsen” – ni utformar er analys och förslag efter eget huvud, men ni bör i princip utgå ifrån nuvarande koncept, undersöka preferenser hos nuvarande kunder, t.ex. studera hur konceptbyten i branschen har fungerat, etc., etc. Utifrån er bild av nuläget föreslår ni en riktning för utvecklingen av verksamheten, baserad på er kritiska analys – ska man följa samma spår och hur kan man i så fall utveckla verksamheten? Eller bör man byta spår?

2. Kreativ design och/eller 3D-animering - Baserat på grundförutsättningarna ska ni utarbeta ett kreativt förslag på förnyelse av lokalerna och hur de kan användas. Tänk helt fritt!
Om flera grupper visar intresse för arbete 1 respektive 2, ser vi det bara som en fördel om ni kan samverka!

För alla examensarbetare i Ljusdal erbjuder Clara Vallis gratis boende, och i rimlig omfattning kostnadsersättning för resor till och från studieorten se http://www.claravallis.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.