Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Marknadsanalys för en Camping (KE)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord
Innovation, marknadsföring, ekonomi, analys, turism, hållbar turism

Bakgrund
Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk förening som arbetar med turism i Svartådalen. Svartådalen ser en ökad besöksfrekvens till området, bl.a. inom fågelskådning, friluftsliv, multisport, fiske och rekreation. Det har uppstått verksamheter som Bed & Breakfast, vandrarhem samt Bo på lantgård. Nu önskar föreningen även analysera behovet av en camping i Västerfärnebo. Till området kommer utländska besökare från främst Holland, Tyskland och Storbritanien.

Uppgift
Examensarbetet bör analysera om det finns tillräckligt underlag för en camping. Vidare olika inriktningar med kartläggning av målgrupper och hur en camping kan tillgodose behovet från respektive målgrupp. Målgrupperna kan handla om åldesgrupper, betalningsförmåga, nationalitet, intressen m.m.

Lämpligt studiebakgrund för studien är Marknadsföringsprogrammet, Ekonomi för hållbar utveckling eller Innovationsprogrammet.

För mer information om Svartådalen, se www.svartadalen.nu  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.