Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-21

Implementering av nya tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inspecta är Nordens ledande inspektionsföretag med verksamhet i Sverige, Finland och Baltikum. Av koncernens totalt 1 000 anställda arbetar cirka 550 personer på något av våra 20 kontor i Sverige. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, produkt- och personcertifiering, konsulting och rådgivning samt utbildning. Vi hjälper våra kunder att minska risken för person- och miljöskador samt nå högre tillgänglighet och kvalitet.

Till följande examensarbete söker vi en student:

Implementering av nya tjänster i organisationen
Inom Inspecta arbetar vi aktivt med att utveckla nya tjänster inom våra kompetensområden. Vi önskar därför hjälp med att se över hur vi i framtiden skall implementera dessa nya tjänster i vår organisation. Genom litteraturstudier samt djupintervjuer med personal på våra lokalkontor samt de som arbetar med tjänsteutveckling önskar vi få förslag på hur vi i framtiden skall arbeta med denna fråga på ett kostnadseffektivt sätt med en pay-off tid som motsvarar de interna krav vi har.


Vi söker dig som studerar på industriell ekonomi och har ett intresse för tjänsteutveckling och implementering av nya tjänster ut mot den lokala & globala marknaden.

Examensarbetet startar i januari 2007 med placering i Stockholm. Omfattningen är 20 poäng eller enligt överenskommelse.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.