Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Utrustning för insamling av medicinska parametrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett förslag till examensarbete som innebär programmeringsarbete (C) för Microchip-processor. Ett system skall samla in signaler från några givare, utföra vissa beräkningar av dessa signaler samt att buffra och periodvis sända dem till en server.

Hårdvaran finns, men examensarbetet innebär att modifiera hårdvaran något, samt att kapsla den i lämplig låda. Hårdvaran består av ett kretskort som tagits fram i ett tidigare examensarbete.

Vidare skall kod skrivas för en USB-port (USB-krets finns på kretskortet).

Examensarbetet innebär sluttester och valideringar, varför omfattningen lämpligen pekar på att detta är ett tvåmamma-/kvinno- jobb.

För närmare information, kontakta oss på 013 83 202.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.