Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-09

Konceptutveckling av modell för webboptimering. Koncept development for webb search algoritms

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Capfinder AB söker en eller två studenter som tillsammans med vår IT-avdelning önskar arbeta med att ta fram en generell modell för webboptimering, främst avseende etablerade sökmotorer.

Då sökmotorernas sökalgoritmer är dynamiska till sin karaktär önskar vi lägga grunden till en generaliserbar modell/verktyg med kriterierna
- Flexibilitet/modulerbarhet
- Skalbarhet/uttbyggningsbarhet
- Multilingvistisk, dvs flerspråkig
- Generaliserbar och ej ämnesbunden

CapFinder har stor tidigare erfarenhet av examensstudenter på både c&d nivå (högskoleing. resp. civ.ing.). De studenter som företaget efterfrågar har ett genuint intresse av ämnet webb och sökmotorer samt är engagerade i arbetet. Då studenten kommer att arbeta i team av flera personer med olika och tvärvetenskapliga kompetenser ser vi även mycket gärna god sammarbetsförmåga.

Capfinder är ett konsultföretag inriktat på mjukvaruutveckling och IT-stöd till andra konsulter och företag. Vi har idag en nationell marknad men lanserar befintliga produkter internationellt under 2007, då med fokus på Europeiska marknaden.

For information in english, please contact us for further information.
Se : www.capfinder.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.