Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-17

Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elektrokardiografi (EKG) är kanske den mest spridda medicinska sensortekniken. Inom sjukvården har EKG använts under lång tid för att studera sjukliga förändringar hos hjärtat eller för att övervaka hjärtats funktion över tid. Vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) vid Linköpings universitet arbetar vi med mätning och analys av EKG för olika tillämpningar utanför sjukhusmiljön. Ett exempel är portabel registrering av EKG i hemmiljö. I denna och många andra tillämpningar vill man kunna följa andningsaktiviteten. Tyvärr finns ingen bra portabel metod för detta. Examensarbetet handlar därför om att studera möjligheten att extrahera andningsfrekvensen ur EKG-signalen. Andningen påverkar nämligen hjärtat och därför utseendet hos EKG-signalen på ett förutbestämt vis. Exjobbet utförs gemensamt av två personer där respektive person har ett eget fokus. Rapport kan skrivas gemensamt eller var för sig.

Person A: Studerar hur man utifrån EKG-mätningar kan återskapa och följa hur hjärtats elektriska axel varierar i rummet under andningscykeln. I teorin kan detta göras med hjälp av olinjär signalbehandling, men fungerar teorin i praktiken? För att testa detta kommer det återskapade rummet att jämföras med ett så kallat vektorkardiogram.

Person B: Testar hur A:s algoritm klarar att registrera andningsfrekvens hos friska försökspersoner i vila samt under fysisk aktivitet. En viktig del i arbetet är att jämföra den EKG-baserade metoden mot andra befintliga metoder att registrera andning. Vid intresse finns möjlighet att implementera algoritmen i ett befintligt trådlöst EKG-system.

Förkunskaper: För båda jobben krävs grundläggande kunskaper från civilingenjörsprogram och intresse för medicinsk teknik. Gärna kunskaper och intresse för utveckling i Matlab. Person A ska ha ett brinnande intresse för signalbehandling. Person B bör ha ett intresse för mätning och analys av fysiologiska signaler.

Nyckelord A: Medicinsk teknik, Signalbehandling, Modellering.
Nyckelord B: Medicinsk teknik, Mät- och instrumenteringsteknik, Signalbehandling, Systemutveckling, Fysiologi.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.