Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KF Fastigheter skapar, utvecklar, effektiviserar och driver lönsamma och attraktiva marknadsplatser. KF Fastigheter är en av de största hyresvärdarna för butikslokaler i Sverige. KF Fastigheter är inne i en utvecklingsintensiv period med många intressanta marknadsplatsutvecklingsprojekt, bland andra Bromma Center i Stockholm, Östra Birsta i Sundsvall, Valbo Volymhandel i Gävle och stadsdelsutveckling på Kvarnholmen i Stockholm.

Stigande energipriser och ett allt större energibehov hos hyresgästen sätter stor press på oss som fastighetsägare att prestera kostnadseffektiva och driftsäkra anläggningar. Energiförsörjning av fastigheter är en utmaning, inte minst i fastigheter som rymmer livsmedelshandel, där t ex ventilation, kyldiskar, entréer och värmeanläggningar skall samspela. Vi på avdelningen Teknik & Energi lägger ned mycket tid och kraft på samordning av dessa för att kunna tillgodose morgondagens krav på energisnåla, miljövänliga och effektiva anläggningar.

Syftet med detta projekt är att mäta, registrera och analysera energiförbrukningar och drifttider på väsentliga delar av den tekniska installationen i en nybyggd livsmedelsbutik. Genom detta kan anläggningen optimeras beträffande energiåtgång och de tekniska lösningarna kan säkerställas och verifieras. Detta ger också studenten möjlighet att förbättra och effektivisera installationslösningen inför kommande butiksetableringar. Eventuella avgränsningar i projektet görs upp tillsammans med studenten.

Resultatet av mätningar, analys och förslag på åtgärd skall presenteras i rapportform.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.