Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-07

SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Detta är Saldosystem:
Saldosystem definierar debet som ett positivt tal och kredit som ett negativt (alt kan blå resp röd färg användas). Detta ger i den manuella dagboken enkla kolumner som direkt visar aktuella saldon. De fyra kontoslagen separeras (tillgångar, skulder/ek, intäkter och kostnader) och varje kontoslag avslutas med en respektive övriga kontons kolumn. Den månadsvis framräknade saldoraden visar sedan det faktiska ackumulerad bokslutet så när som på att den upparbetade vinsten (alternativt förlusten) här ej framkommer! Kontrollen t.ex. Din räknemaskins slagremsa(!), att plustalen = minustalen (debet = kredit) blir Ditt färdiga bokslut då balans- respektive resultatkontona slås var för sig. Vinsten, alternativt förlusten, framkommer vid båda summeringarna fast med olika tecken då totalsumman blir noll. Alla datoriserade bokföringsprogram arbetar på detta sätt.
Saldosystem är således datobokföring i manuell form.

Vad finns att undersöka ....

I mer än 500 år har debet varit = vänster sida och då kredit = höger.
d.v.s. för många är debet = vänster o.s.v.

Vi hävdar att flertalet studenter, på alla nivåer, som genomgått kurs i bokföring dåligt förstått denna. Mekanisk inlärning. Vidare att flertalet företagare likaså dåligt förstå och och bara lite använder företagets främsta interna informationskälla - redovisningen. Vidare att det finns ett intresse i branschen av att så, av ekonomiska skäl, skall förbli. Slutligen den konservativa utbildningsvärlden där nytänkande inte sällan stöter på patrull ...

Vi håller sedan 10 - talet år framgångsrika seminarier (Svenska Jobs&Society - Eget företag)över hela landet med titeln

Lär Dej bokföring på 1 timma. Manuellt och på dator.

En inte helt ovanlig kommentar efter seminarierna: Jag lärde mej mer bokföring på denna timma än på mina tre år på ek linje på gymnasiet.

Vi lär likaså vanliga företagare och andra komplett(!) bokföring, löpande och bokslut, manuell och på dator, på 12 - 14 timmar med enbart nöjda kursdeltagare. SJF - Frilansjournalister liksom Svenska Psykologförbundet annonserar sedan flera år våra kurser till sina medlemmar. Referenser finns i mängd. En intervju med mej som i detta läge kanske kan ge Dej något finner Du på Företagarnas hemsida: http://www.fr.se där Du sedan enklast söker Peter Reivall

Är Du intresserad av utveckling, pedagogik, kanske t.o.m. av sociologi/ utvecklingshinder och engagerad, analytisk och duktig är Du/Ni välkommen/na kontakta mej för mer information om ett eventuellt examensarbete.

Elever på alla nivåer har uppskattat, och uppskattar mej som lärare/handledare. Jag är engagerad ...

Inriktning, omfattning (enl nedan) etc / mm får vi återkomma till.
Ytterligare lite information finner Du på min hemsida: http://www.salodsystem.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.