Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-18

Databas för relationsmarknadsföring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en ideell opolitisk organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet. Detta gör vi genom att tillhandahålla ett utbildningsmaterial där gymnasieelever under ett läsår får prova på att starta, driva och avveckla ett s.k. UF-företag. I Skaraborg har vi varje år runt 300 ungdomar, 80 UF-företag och ca 60 lärare på 13 gymnasieskolor. På regionkontoret i Skövde finns två personer anställda som arbetar med att föra ut konceptet på skolorna och arrangera olika events för eleverna. Verksamheten är finansierad av Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommuner, privata företag och organisationer.

Problem
Ung Företagsamhet har idag en databas i Filemaker för att hantera kontaktuppgifter och information om våra finansiärer. Databasen har några år på nacken och behöver uppdateras för att vara anpassad till dagens behov. Programvaran är dessutom dyr och inte så lätt att hantera.

Vårt önskemål är därför att få en ny databas konstruerad som är baserad på Microsoft Access, en programvara som levereras med de flesta persondatorer. Databasen ska innehålla:
- Kontaktuppgifter till kontaktperson
- Faktureringsadress
- Fält där speciella önskemål kan anges
- Möjlighet till gradering av finansiär (5 steg)
- Möjlighet att föra in historiska uppgifter när det gäller belopp

Önskemål om rapporter
- Ringlista för bearbetning
- Mall för att skriva ut intyg till finansiären
- Mall för att skriva ut adressetiketter
- Lista över finansiärer
- Möjlighet att göra sökningar på respektive gradering

Databasen utvecklas tillsammans med studenterna och vi tar gärna emot förslag på nya funktioner i databasen som vi idag inte har. Den färdiga databasen kommer att användas på våra 5 regionkontor i Väst varför en viss mån av lokalanpassning bör vara möjlig.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.