Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Underhåll, Produktion, Omvärdsanalys, Teknik

Just nu pågår stora företagsköp och marknadsförändringar kring IT produkter som är stöd i livstidshandhavande av en produkt. PLCS (Product LifeCycle Support).

Exempelvis:
IBM uppköp av MRO och programvaran MAXIMO.
Lawson Software och Intentia hopslagning till nya Lawson. MOVEX byter namn till M3 med koppling till produkten S3.

En förklaring kan vara att producenter av produkter mer och mer får insikt att ägandet av en produkt under dess livstid är viktiga affärer för producenten av produkten och man vill närma sig köparens användande av produkten.

För att detta skall kunna ske måste man ha 1/ ordning och reda samt 2/ analysera data från användande och ägande av produkten så att 3/ erfarenhetsåterföring fås så att produkten kan få 4/ en ständig förbättring. När man kan detta så går det att 5/ predektera en produkts funktionsstörning innan det sker. Eller som en underhållstekniker bruka säga: RÖR INTE DET SOM FUNGERAR och ÅTGÄRDA INNAN DET GÅR SÖNDER.

Detta exjobb har mål att göra och dokumentera en omvärldsanalys vad som händer kring IT system / program som skall stödja livstidshandhavande av en produkt. PLCS (Product LifeCycle Support) och finna svar på följande frågor:

- Hur är marknaden inom PLCS strukturerad och segmenterad? Från ide, via ny produkt samt dess uppgradering och till skrotning? Finns det någon IT produkt som hanterar hela livstiden?
- Vilken mängt pengar omsätter i PLCS? Procent i förhållande av nyvärdet på produkten. Totalt NU värde hela PLCS kopplat till NU värdet på produktens nyvärde.
- Varför sker marknadsförändring just nu inom PLCS?
- Vilka konsekvenser av denna marknadsförändring inom PLCS kan det resultera till? SWOT?
- Vilken betydelse har marknadsförändring inom PLCS? Sverige? Världen?
- Finns underhållsrelaterade nyckeltal typ OEE/TAK naturligt i dessa PLCS IT system?
- Beskriv hur en framtida produkts imbedded PLCS IT system skall se ut för att bli världsbäst i sin klass. Kommer information fusion och andra AI tekniker att användas. Ge exempel på scenarier.
- Ge förslag till krav på PLCS IT system vid inköpa av ny produktionsutrustning i Svensk industri.

Inom föreningen Underhållsteknik – UTEK, som ingår i en större organisation:

EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)
diskuteras det ofta i olika forum hur vi kan ta till vara på underhållsorganisationens erfarenhet och kunskap och använda underhåll av en produkt på ett effektivare sätt. Olika medlemsföretag har olika omständighet som försvårar den typ av överblick och omvärldsanalys i området PLCS, då de har olika produkt ledtider och organisationssätt. Exempelvis matrisorganisation med linjeansvar och projektansvar kopplat till produkten (varan/tjänsten).

En mycket viktig faktor är möjligheten att enkelt kommunicera rätt information mellan verklig fakta från en produkts livstid till en utveckling att produkten och produktionen blir bättre. PLCS är en möjlighet till detta. Informationen från anläggningen / fabrikens olika delar är underlag för underhållsbeslut och produktionsbeslut och är en naturlig del i PLCS.

Slutresultat: Svar och belysning på ovanstående frågeställningar. Vid behov av fortsatt forskning inom ämnesområdet PLCS, ge tydliga förslag till var PLCS utvecklingen skall ske och behövs.

Kvalifikationer
Pågående universitet eller högskolestudier omfattande minst 120p. Önskvärt med minst två personer som stödjer varandra i arbetet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.