Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Industriell automation, industriell IT och Standard (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Underhåll, Produktion, Omvärdsanalys, Teknik

Just nu pågår stora standardiseringsarbeten inom industriell automation / industriell IT.
Exempelvis:
Manufacturing Interoperability Guideline Working Group
A Collaborative Venture of OAGI, WBF, ISA, MIMOSA, and OPC.
www.isa.org/mnfginterop/
Open System Architecture for Condition Based Maintenance
http://www.osacbm.org/
MIMOSA's open standards enable collaborative asset lifecycle management in both commercial and military applications.
http://www.mimosa.org/

ISO 13373, ISO 13399 och ISO 10303

Detta exjobb har som mål att göra och dokumentera en omvärldsutredning, kring pågående standardiseringsarbete inom industriell automation / industriell IT och finna svar på följande frågor:

- Varför standardiseras den industriella automationen / industriella IT?
- Vilka konsekvenser av denna standardisering kan det resultera till? SWOT?
- Vilken betydelse har standardiseringen enligt USA organisationerna NIST och DOC?
- Vilken betydelse har standardiseringen enligt Svenska organisationerna SIS och UD?
- Finns det någon grundläggande likhet / olikhet i mellan ovanstående organisationer tankesätt till varför man standardiserar?
- Hur mycket pengar finns att spara/tjäna? (Procent till företags omsättning).
- Hur kan underhåll och service av industriella automation / industriell IT nyttja denna standardisering så att nyckeltal som exempelvis OEE/TAK blir bättre för Svensk industri?
- Beskriv hur en framtida industriell automation / industriell IT standardiserad fabrik fungerar och vad som gör att den är bäst i världen? Kommer information fusion och andra AI tekniker att användas. Ge exempel på scenarier.
- Ge förslag till krav på standardisering vid inköpa av ny produktionsutrustning inom industriell automation / industriell IT så man slipper använda produkt eller fabrikat som inköpskrav.

Inom föreningen Underhållsteknik – UTEK, som ingår i en större organisation:
EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)
diskuteras det ofta i olika forum hur vi kan ta till vara på standardiseringen och använda den på ett effektivare sätt. Olika medlemsföretag har olika omständighet som försvårar den typ av överblick och omvärldsanalys i området standardisering, då de har olika produkt ledtider och organisationssätt. Exempelvis matrisorganisation med linjeansvar och projektansvar kopplat till produkten (varan/tjänsten).

En mycket viktig faktor är möjligheten att enkelt kommunicera rätt information mellan anläggningens / fabrikens alla delar utan att vara beroende av en specifik leverantör eller fabrikat.

Informationen från anläggningen / fabrikens olika delar är underlag för underhållsbeslut och produktionsbeslut.

Slutresultat: Svar och belysning på ovanstående frågeställningar. Vid behov av fortsatt forskning inom ämnesområdet standardisering, ge tydliga förslag till vart standardiseringen behövs.

Kvalifikationer
Pågående universitet eller högskolestudier omfattande minst 120p. Önskvärt med minst två personer som stödjer varandra i arbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.