Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Lärarprogrammet med inriktning Biologi, Pedagogik, Specialpedagogik, Didaktik eller motsvarande

Ekonomiska föreningen Gröna Kunskapshuset är en mötesplats som syftar till att på olika sätt sprida kunskap om uthålligt bruk av natur- och humanresurser. Föreningen har ansökt och beviljats medel för två lokala naturvårdsprojekt; Steg 1. Iordningställande av utställningshall
(projekttid: 2005-2006 ) - Steg 2. Iordningställande av utställning (projekttid: 2006-2009)

Gröna Kunskapshuset ska bli ett lär- och besökscentrum för olika utbildningsnivåer, näringsliv, organisationer och allmänhet. Anläggningen ligger i en unik natur- och kulturmiljö och på gångavstånd kan fältstudier bedrivas med anknytning till:

Skog (ekologi och skogsbruk) Vatten (ekologi) Mossen (ekologi) Geologi (rullstensås, spår från istiden), Kulturhistoria (stenålder, fäboddrift, kolbotten, skvaltkvarn). Anläggningen ligger i Östa friluftsreservat utanför Tärnsjö, i norra Västmanland, och gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.

Nu söks student (-er) som har möjlighet att utreda hur undervisning på bästa sätt bör utföras i det naturliga klassrummet. Särskilda krav ställs på den som skall utföra undervisning utomhus i skog och mark, där klassrummets hjälpmedel saknas, men där tillgången är mycket rik på relevanta studieobjekt. Regionen erbjuder en exceptionell belägenhet i vacker men bräcklig natur, med utmärkta möjligheter till naturupplevelser med tillhörande studier. Men hur bör dessa studier och tillhörande undervisning genomföras på plats, på Östahalvön? Studenterna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar, under arbetet med denna rapport.

http://www.gkh.se/  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.