Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Vilka specifika egenskaper krävs av en inhyrd sjuksköterska (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skillingeudd är ett kompetenscenter som arbeter med uthyrning av sjuksköterskor, vid arbetstoppar och ledighet. Vi arbetar även med
företagshälsovård samt utbildningar och genomförande av drogtester på företag

Att vara inhyrd som sjuksköterska ställer särskilda krav på vederbörande. För arbetet som utförs formuleras noggranna generella yrekesmässiga krav; för sjuksköterskan innebär det inte samma trygghet i arbetssituationen som för fast anställda ssk, utan stora krav på flexibilitet och anpassning till olika arbetssitutationer.

Vi vill att studenten, med anledning av problembilden ovan, utreder
vilka specifika egenskaper som krävs av en inhyrd sjuksköterska.

Studentbakgrund: Sjuksköterskeprogrammet el. folkhälsovetenskap
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.