Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Konstruktioner i stål (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Bjurenwalls projekterar och konstruerar olika typer av slåtkonstruktioner. Bl a tillverkar och monterar vi verkstads- och lagerlokaler, möbel- och bilhallar, båtvarv, affärslokaler och godsterminaler, sporthallar mm.

Vår verksamhet omfattar även tornsilos som används inom lantbruket bland annat som spannmålssilo och ensilagesilo. Inom industrin används våra silos och cisterner för bl.a plastgranulat, träpulver, kutterspån, pellets, aska och som utlastningssilo. De kan naturligtvis också användas för vätskor, tex olika typer av slurry sprinklercisterner och sprinklertankar, vattenrening och liknande.


http://www.bjurenwall.se/

Uppdrag: Vi tar gärna emot studenter som studerar till byggnadingenjörer och som kan tänka sig att göra exjobb som är kopplat till vår verksamhet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.