Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-16

En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Få en bättre bild av reklammarknadens omsättning och på så viss kan vi anpassa vår verksamhet till rätt nisch på denna marknad. Vidare så ska vi ha bättre metoder för att mäta och förbättra vår produktivitet i reklambranschen.
Bakgrund
Vi arbetar processorienterat och har sedan snart fyra år en modell för att öka kundorientering, helhetssyn och effektivitet. Vårt företag har under ett antal år haft verksamhet i IT branschen och vi har under ett antal år genomfört flera lönsamma projekt. Vi såg ett behov att ta fram nya produkter, innovationer och ser en stor potential i mixen mellan Internet, rörlig media och reklam.
Arbetets innehåll
Att identifiera omsättningen hos företag vars huvudaktivitet är reklam. Ta fram produktivitetsmått samt att definiera relevanta mättparametrar som möjliggör mätning av produktivitet inom reklambranschen.
Reklam utrymmes säljande aktiviteter
•Internetreklam Inkl. Plats/annons: pressmedia
•Television
•Radio
•Ute reklam
Reklam konsult byråer
•Generell Reklam byrå aktiviteter
•Sälj marknadsföring
•Oberoende kreatör, designer
Metod
Litteraturstudier, Internetsökningar, benchmarking, databasanalyser, modell för värdering av nytta. Kartlägga vilka marknadschefer som kan vara intresserade av resultatet av undersökningen genom att de deltar i analysen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.