Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

Sociala patent och innovationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Under 2006 så har företaget utvecklat och vill patentsöka enligt det nya sociala patent reglerna hos PRV, en innovation.
Ett större antal studier pågår just och dessa studier kring olika sociala patent. Än så länge är en stor del av outforskad kring sociala patent. Detta exjobb handlar om att besvara frågor som:
• Hur fort kan ett socialt patent nå ut i marknaden?
• Hur kan man snabba upp aktiveringsförloppet från produkt till marknad utan att kostnader rusar iväg för snabb?
• Hur påverkar olika sociala patent strukturen och kinetiken i samhället?
Dessa frågor och många andra söker vi svar på, för att bättre kunna hjälpa de företag vi samarbetar med. Om det låter spännande att få vara med och hjälpa till med kartläggningen – hör av dig till oss!
Få en bättre bild av hur sociala patent påverkar marknaden och på så viss kan vi anpassa vår verksamhet till rätt nisch på denna marknad. Vidare så ska vi ha bättre metoder för att mäta och förbättra vår produktivitet i vår bransch.
Bakgrund
• Vi vill bygga upp en ekonomisk förening som bedriver fackföreningsaktivitet och fungerar som ägarkooperativ. Vi vill bygga upp stöd till arbetsledarna men även till kunder, medlemmar och deras företrädare. Vi vill bedriva en betydande internutbildning för all personal. Vår ambition är att ytterligare förbättra vår service och som ett led i den processen håller vi på att kvalitetssäkra hela vår verksamhet. Resultatet av undersökningen hoppas vi skall ge oss i ledningen underlag för vår inriktning och planering av innehållet i de tjänster och den servicenivå som är mest angeläget under de närmaste åren.
Arbetets innehåll
Att identifiera mättparametrar hos företag som har som huvudaktivitet att arbeta med reklam. Ta fram produktivitetsmått samt att definiera relevanta mätparametrar som möjliggör mätning av produktivitet inom reklambranschen.
Vi arbetar processorienterat och har sedan snart fyra år en modell för att öka kundorientering, helhetssyn och effektivitet. Verksamheten kan mätas utifrån flera dimensioner:
• Resursmått som mäter resursegenskaper, resursanvändning eller resursförbrukning.
• Processmått som mäter processens förmåga att nå planerat resultat.
• Prestationsmått som mäter det omedelbara resultatet (både kvantitet och kvalitet) av en process eller åtgärd.
Produktivitetsmått som mäter förhållandet mellan prestation (alt. standard) och insats.
Metod
Litteraturstudier, Internetsökningar, benchmarking, databasanalyser, modell för värdering av nytta. Kartlägga vilka marknadschefer som kan vara intresserade av resultatet av undersökningen genom att de deltar i analysen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.