Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Handikappförbundens projekt Med i medier söker personer som vill göra examensarbeten om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder.

Medieanalyser av hur kvinnor skildras i medier är en självklarhet på många universitet och högskolor. Inom medieföretagen har medvetenheten om mångfald när det gäller etnicitet ökat. På SVT finns listor på experter som kan medverka och tillfredsställa behoven av mångfald och jämställdhet i TV. När det gäller personer med funktionshinder har inte arbetet och forskningen kommit lika långt i Sverige.

FN:s generalförsamling står i begrepp att godkänna en ny konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Det är inga nya rättigheter. Orsaken till att det behövs en särskild konvention är bristen på genomförande i medlemsstaterna. När en nation ratificerar konventionen ökar kraven på övervakning och lagstiftning. Konventionens artikel 8 tar upp mediernas roll för att öka medvetenheten om personer med funktionshinder.

Projektet menar att det är viktigt att mäta och analysera de steg mot en mer inkluderande mediebild som faktiskt görs. Programledare i Packat och klart, barn med funktionshinder i Bolibompa, karaktärer i dramaserier som Hem till byn – hur ser skildringarna ut i program där ämnet inte är funktionshindret?

Kontakta oss om du vill göra en svensk analys av TV-program under bästa sändningstid för att undersöka i vilken utsträckning personer med funktionshinder medverkar i programmen och på vilket sätt. Inspirationen kommer från en engelsk rapport som görs varje år av Office of Communication, OfCom. Rapporten innehåller en kodbok som underlag för en sammanställning.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.